Elektronikas speciālists

 • Kursa mērķis un uzdevumi

  1. Iegūt zināšanas par elektromagnētiskā lauka izstarošanu un parametriem.
  2. Iepazīties ar radioviļņu izplatīšanās īpatnībām Zemes atmosfērā.
  3. Apgūt garo līniju teorijas pamatus, iegūt zināšanas par optiskajiem sakariem.
  4. Iegūt zināšanas par antenu parametriem un konstrukcijām.
  5. Apgūt antenu konstrukciju aprēķināšanas un virziendarbības reģistrēšanas metodes.
  Self enrolment
 • Kursa mērķis un uzdevumi

  1. Iepazīties ar radiotehnisko signālu teorijas pamatiem un apgūt to modulācijas paņēmienus.
  2. Apgūt radiotehnisko ķēžu teorijas pamatus un iepazīties ar to pielietojumu.
  3. Apgūt elektrisko svārstību kontūru teorijas pamatus un iepazīties ar to pielietojumu.
  4. Apgūt elektrisko filtru teorijas pamatus un iepazīties ar to pielietojumu.
  Self enrolment
 • Kursa mērķis un uzdevumi

  1. Dot zināšanas par impulsu un ciparu elektronikas attīstību un pielietojumu.
  2. Iegūt zināšanas par impulsu un ciparu tehnikas elementiem un ierīcēm.
  3. Iegūt zināšanas par impulsu un ciparu tehnikas elementu darbību.
  4. Iegūt zināšanas par impulsu un ciparu tehnikas elementu raksturlīknēm un galvenajiem parametriem pielietošanas un apkalpošanas līmeņos.
  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • PIKC RTK Daugavpils filiāle