Programmēšanas valodas II
(PV_II)

Programmēšanas valoda Object Pascal Delphi vidē.