Programmatūras inženierija
(PI)

Programmatūras izstrādes modeļi un tehnoloģijas