Kvalifikācijas eksāmens
(Kval_eks_Pr)

Metodiskie materiāli sagatavošanai kvalifikācijas eksāmenam.