DARBA UN TIESĪSKĀS ATTIECĪBAS (2015.-2016.g.)
(DTA)

Stundas konspekti, izdales materiāls, kontroldarbi, testi, jautājumi un paraugi.